Η διαβίωση και η εργασία στην COVID-19 εποχή απαιτεί προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα από όλους μας.

Με τη ζωή να είναι το πολυτιμότερο αγαθό, ανεκτίμητης αξίας, που δεν μπορεί να μπει σε συνθήκες εμπορικής συναλλαγής και συνδιαλλαγής, θεωρούμε ως σημαντικότερη προτεραιότητα την λήψη όλων των απαραίτητων και χρήσιμων μέτρων προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο υγιεινής, πλήρως εναρμονισμένο με τις συστάσεις του υπουργείου υγείας, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τις δια ζώσης επαφές, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η επίσκεψη στην έδρα μας πρέπει να γίνεται μόνο με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης, όπως την υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρήσιμη θα ήταν η πρότερη συνεννόηση, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον covid free.